Weging gebeurt wanneer de giek is in- of uitgeschoven; te bepalen bij de inbouw,
normale weegnauwkeurigheid circa 1%,
digitale weegindicator in de cabine,
Opties:
+ printer op weegbons of op papierrol,
+ overdracht van weeggegevens naar PC per memobox of per GSM,
+ beheer van 5 vaste bestanden met bijvoorbeeld klanten, materialen, vrachtwagens, locaties,...

Wanneer de machine uitgerust is met palletvorken, verslechtert de nauwkeurigheid omdat de zwaartepuntafstand sterk kan variŽren, dus ook de lastarm en de vereiste hydraulische druk.

2 meetprincipes zijn mogelijk:
  A. Meting van de hydraulische druk:

       inbouw van een druksensor moet tussen de terugslagklep en de hefcilinder,
       een magneetschakelaar detecteert wanneer de giek op weeghoogte staat.

  B. Meetcel met rekstrookje bovenop de giek meet zijn doorbuiging:
       meting is onafhankelijk van de toestand van de hydraulische kring en de ingebouwde ventielen,
       permanent signaal laat toe om te mengen en doseren,
       zie de groene foto hiernaast.
Weegsysteem aan boord van een verreiker

Weegcel op de giek